Badania lekarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. trenujący jakąkolwiek dyscyplinę sportową muszą posiadać orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu. Orzeczenie takie może wydać lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej. Badanie wydawane jest na okres 6 miesięcy. W celu ułatwienia dostępu do badania klub zaprasza lekarza, który przeprowadzi badania w czasie treningów.

W celu przeprowadzenia kompletnych badań należy mieć ze sobą wyniki następujących badań:

morfologia krwi, OB, analiza moczu, poziom glukozy, EKG spoczynkowe. Badania te zachowują ważność przez 1 rok,

badania zawodnicy wykonują we własnym zakresie.

Terminy badań w Ozorkowie Terminy badań w Zgierzu
16 października 2017 r. (poniedziałek, SP 5)

Godz. 16.30 – gr. IV zaawansowana 5 kyu- DAN

Godz. 17.30 – gr. III średniozaawansowana (żółte, pomarańczowe, zielone pasy)

23 października 2017 r. (poniedziałek, SP 5)

Godz. 16.30 – gr. I zawodnicy rozpoczynający trening o godz.16.30

Godz. 18.00 – gr. II zawodnicy rozpoczynający trening o godz. 17.30

17 października 2017 r. (wtorek, SP 12)

Godz. 16.30 – gr. III średniozaawansowana (żółte, pomarańczowe, zielone pasy)

Godz. 18.30 – gr. IV zaawansowana 5-1 kyu

24 października 2017 r. (wtorek, SP 12)

Godz. 16.30 – gr. I zawodnicy rozpoczynający trening o godz.16.30

Godz. 18.00 – gr. II zawodnicy rozpoczynający trening o godz. 17.30

Nie da się precyzyjnie określić o której godzinie poszczególne grupy zakończą badania w związku z tym należy zarezerwować sobie nieco więcej czasu.

Jeżeli ktoś nie przystąpi do badań w klubie może zrobić je u innego lekarza medycyny sportowej należy wtedy przedstawić kserokopię badań w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2017 r.

Koszt badania 40 zł. (płatne bezpośrednio lekarzowi)

Zawodnicy, którzy posiadają legitymacje PZKT (budopasy) przynoszą je w celu wpisania badań.

Ponadto lekarzowi potrzebne będą następujące dane: PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, wzrost i wagę osoby badanej.

Badania są obowiązkowe.